• Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt camera IP giám sát khu vực sân đỗ mở rộng về phía bắc giai đoạn 2 - Cảng HKQT Đà Nẵng.
  • Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HK Việt Nam.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
  • Số TBMT: 20210773630. Thời điểm đăng tải: 10h08 ngày 11/08/2021.
  • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.
  • Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 23/08/2021.
  • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Dự toán gói thầu: 1.206.383.705 VND.

- Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.