Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện đang phát hành HSMT gói thầu: “Đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin cho Cảng hàng không Chu Lai” trên Hệ thống Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

  1.       Tên Chủ đầu tư đăng TBMT: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng-Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
  2.       Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cho CHK Chu Lai.
  3.       Loại dự án: nhóm C.

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin cho Cảng hàng không Chu Lai.

Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HK Việt Nam.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Số TBMT: 20201183273. Thời điểm đăng tải: 13h44 ngày 08/12/2020.

Số hiệu KHLCNT: 20201134361.

Thời gian nhận E-HSMT: từ 13h44 ngày 08/12/2020 đến 14h00 ngày 18/12/2020. Phát hành E-HSMT: miễn phí.

Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 18/12/2020.

Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.099.700.000 VND (Ba tỷ không trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Các Nhà thầu có nhu cầu  tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.