Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện đang phát hành E-HSMT gói thầu “Kết nối hệ thống camera giám sát về Trung tâm khẩn nguy Cảng HKQT Đà Nẵng” trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

Nội dung Thông báo mời thầu:

 • Số TBMT: 20201291338. Thời điểm đăng tải: 09h23 ngày 25/01/2021
 • Số hiệu KHLCNT: 20201286381
 • Lĩnh vực gói thầu: Hàng hóa

- Tên Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

 • Tên gói thầu: Kết nối hệ thống camera giám sát về Trung tâm khẩn nguy Cảng HKQT Đà Nẵng

- Tên dự án: Kết nối hệ thống camera giám sát về Trung tâm khẩn nguy Cảng HKQT Đà Nẵng

 • Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HKVN - CTCP.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, rút gọn, trong nước.
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 70 ngày
 • Phát hành E-HSMT miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn
 • Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h23 ngày 25/01/2021 đến 09h30 ngày 01/02/2021.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.
 • Thời điểm đóng/mở thầu: 09h30 ngày 01/02/2021
 • Nội dung chính của gói thầu: Kết nối các hệ thống camera giám sát về Trung tâm khẩn nguy Cảng HKQT Đà Nẵng (đặt tại Trụ sở Nhà điều hành Cảng).

Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.