Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP hiện đang phát hành HSMT gói thầu: “Trang bị phần điều khiển, giám sát hệ thống điện trung thế từ xa bằng BMS” trên Hệ thống Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Tên Chủ đầu tư đăng TBMT: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng-Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP.
 2. Tên dự án: Trang bị phần điều khiển, giám sát hệ thống điện trung thế từ xa bằng BMS.
 3. Loại dự án: nhóm C.

Nội dung thông báo mời thầu:

 • Tên gói thầu: Trang bị phần điều khiển, giám sát hệ thống điện trung thế từ xa bằng BMS.
 •  Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 • Số TBMT: 20210826330. Thời điểm đăng tải: 14h28 ngày 17/09/2021.
 • Số hiệu KHLCNT: 20210826173.
 • Thời gian nhận E-HSMT: từ 14h28 ngày 17/09/2021 đến trước 15h00 ngày 27/09/2021. Phát hành E-HSMT: miễn phí.
 • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Cảng HKQT Đà Nẵng.
 • Thời điểm đóng/mở thầu: 15h00 ngày 27/09/2021.
 • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Dự toán gói thầu: 953.135.000 VND

Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.

 

Trân trọng!