Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng có nhu cầu hợp tác kinh doanh phi hàng không tại vị trí DV12.2, diện tích 165m2 - nhà ga hành khách quốc nội (T1,), Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm có nhu cầu tham gia hợp tác kinh doanh tại vị trí trên.

Quý công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận hồ sơ miễn phí tại:

Phòng Kinh doanh - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng 

Địa chỉ liên lạc: Cảng HK Quốc tế Đà Nẵng – Thành phố Đà Nẵng.

Tel:  (Liên hệ Ông Hồ Bá An, số đt: 0981165666)

 

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu hợp tác: từ 09 h00’ ngày 13/11/2019 (trong giờ hành chính) đến trước thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đề xuất.

Thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đề xuất: 9h00 ngày 22/11 /2019.

Hồ sơ đề xuất hợp tác sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đề xuất tại Phòng Kinh doanh (tầng 6) - Trụ sở Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Kính mời Quý đơn vị tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên.