Xác định công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ muốn đạt hiệu quả cao và tránh rủi ro, tai nạn đòi hỏi người lính cứu hỏa phải vững về tâm lý, giỏi về nghiệp vụ, phối hợp đồng đội nhịp nhàng và đặc biệt phải có nền tảng thể lực tốt. Đồng thời để đáp ứng phương châm: “ Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi, tổ chức cứu nạn kịp thời” nên từ ngày 13/9 đến ngày 15/9/2022, Cảng HKQT Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra năng lực cho lực lượng Cứu hỏa Khẩn nguy chuyên ngành năm 2022 nhằm mục đích đánh giá khả năng nghiệp vụ và thể lực của nhân viên Cứu hỏa Khẩn nguy.

Kế hoạch đánh giá năng lực cho lực lượng Cứu hỏa Khẩn nguy chuyên ngành năm 2022 được Cảng HKQT Đà Nẵng bám sát vào nội dung của “Hướng dẫn công tác kiểm tra thể lực và công tác đảm bảo PCCC tại các cảng hàng không” của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành kèm công văn số 4303/TCTCHKVN-ATKSCL ngày 25/11/2020. Nội dung đánh giá bao gồm:

- Kiểm tra thể lực nhân viên Cứu hỏa khẩn nguy

- Kiểm tra về kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Thực hành các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ kèm theo xe chữa cháy

- Thực hành bộ thiết bị cứu nạn, cứu hộ di động bằng thủy lực, điện cơ (kìm cắt, banh, cưa…)

Nhờ công tác tự huấn luyện nghiệp vụ và rèn luyện thể lực được Cơ sở Cứu hỏa Khẩn nguy chuyên ngành duy trì thường xuyên, nghiêm túc nên qua đánh giá năng lực cho kết quả 100%  cán bộ, nhân viên tham gia kiểm tra đạt kết quả khá, giỏi.

Kết thúc đợt đánh giá, Ông Hoàng Hữu Cương – Phó Giám đốc Cảng thay mặt Ban lãnh đạo Cảng HKQT Đà Nẵng biểu dương công tác tự huấn luyện của lực lượng cứu hỏa khẩn nguy tốt, công tác kiểm tra, đánh giá được tổ chức nghiêm túc nên kết quả đánh giá năng lực khách quan, trung thực và đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo đề ra. Đồng thời Phó Giám đốc Hoàng Hữu Cương cũng nhắc nhở công tác tự huấn luyện phải được tổ chức thường xuyên liên tục và nghiêm túc để đảm bảo năng lực ứng phó và giảm thiểu rủi ro thấp nhất khi sự cố khẩn nguy xảy ra.

Kế hoạch đánh giá năng lực cho lực lượng Cứu hỏa Khẩn nguy chuyên ngành năm 2022 thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của đợt đánh giá năng lực nhân viên cứu hỏa khẩn nguy năm 2022.

Phó giám đốc Hoàng Hữu Cương chỉ đạo kế hoạch đánh giá
Kiểm tra thể lực môn chống đẩy
Bật xa tại chỗ
Kiểm tra kỹ thuật chữa cháy
Chạy 1500m
Chạy 100m

Tin, bài: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng./.