Nhằm cụ thể hóa các phương thức hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn hàng không giữa Cảng HKQT Đà Nẵng và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không để chủ động ứng phó và đạt hiệu quả cao trong công tác Khẩn nguy sân bay, Tìm kiếm cứu nạn đặc biệt là khu vực giáp ranh vùng trách nhiệm của hai đơn vị, Cảng HKQT Đà Nẵng đã tiến hành ký kết văn bản hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không vào ngày 30/9/2022. Tham dự buổi Lễ ký kết văn bản hiệp đồng về phía Cảng HKQT Đà Nẵng có Ông Hoàng Hữu Cương – Phó Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không có sự tham dự của Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị trao Văn bản hiệp đồng đã ký kết.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thảo luận và thống nhất cao các nội dung của văn bản hiệp đồng. Văn bản hiệp đồng được đại đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký kết và bắt đầu có hiệu lực từ 0h00 ngày 01/10/2022.

Ông Hoàng Hữu Cương – Phó Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng phát biểu tại Lễ ký kết văn bản hiệp đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời nhắc nhỡ quán triệt các đơn vị trực thuộc phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của văn bản hiệp đồng cũng như phối hợp chặt chẽ khi có tình huống khẩn nguy xảy ra. Định kỳ hàng năm hai đơn vị sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và tu chỉnh, bổ sung văn bản hiệp đồng những nội dung dung thay đổi hoặc phát sinh.

Các đại biểu tham gia Lễ Ký kết văn bản hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn

Lễ Ký kết văn bản hiệp đồng Tìm kiếm cứu nạn hàng không giữa Cảng HKQT Đà Nẵng và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không thành công tốt đẹp.

Phòng An toàn kiểm soát chất lượng - Cảng HKQT Đà Nẵng