Theo Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/05/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng v/v cho phép dịch vụ vận tải hành khách hoạt động trở lại và biện pháp áp dụng, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng kính thông báo đến Quý hành khách:

Từ 06 giờ 00 phút ngày 28/05/2021, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy, taxi, xe hợp đồng dưới 09 chỗ ngồi (bao gồm các loại hình ứng dụng công nghệ như GrabBike, GrabCar,…) tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Đề đảm bảo an toàn phòng dịch, xe ô tô chỉ được vận chuyển không quá một nửa số khách theo quy định.

Đối với dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt (tuyến xe buýt số 12) vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo./.