Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng định kỳ năm 2024 tại Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1.  Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng:

- Thời gian: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm: Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

1.2.  Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói bao gồm giá bao bao gồm thuế và các chi phi liên quan để thực hiện dịch vụ tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Yêu cầu mua sắm:

1.3.1. Yêu cầu chung về dịch vụ:

- Xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dịch vụ kèm theo Hồ sơ chào giá.

- Yên cầu đối với tổ chức kiểm toán năng lượng:

+ Có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng: tối thiểu 05 nhân sự có chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng.

+ Có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng: nhà thầu đề xuất danh mục thiết bị, phương tiện kèm theo Hồ sơ chào giá.

+ Đã thực hiện tối thiểu 08 hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng trong 03 năm gần đây: nhà thầu cung cấp hợp đồng đã ký kèm theo báo cáo kiểm toán năng lượng hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành được Chủ đầu tư xác nhận (bản photo).

1.3.2. Yêu cầu chi tiết về dịch vụ :

- Tuân thủ các yêu cầu theo quy định của Pháp luật có liên quan.

- Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, PCCC, vệ sinh môi trường khi thực hiện công việc tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Khảo sát toàn bộ hiện trạng tình hình tiêu thụ năng lượng tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Phân tích tỷ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng của các khu vực.

- Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện đo kiểm.

- Thực hiện đo kiểm chi tiết và theo dõi kết quả đo lường hệ thống, thiết bị, hộ tiêu thụ năng lượng.

- Phân tích, tính toán, đánh giá số liệu đã đo đạc, thu thập.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng các hệ thốn thiết bị tiêu thụ năng lượng.

- Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Lập Hồ sơ kiểm toán và Báo cáo kiểm toán đúng quy định của Pháp luật.

- Bổ sung, chỉnh sửa Hồ sơ kiểm toán và báo cáo kiểm toán theo biên bản thông qua của Sở Công thương Đà Nẵng (nếu có).

- Hỗ trợ xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm trước ngày 30/4, xây dựng báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm trước ngày 15/1, xây dựng báo cáo kế hoạch năng lượng 5 năm trước ngày 30/4 của năm đến hạn.

1.3.3. Địa điểm thực hiện dịch vụ :

- Địa điểm thực hiện : Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

1.4. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

 Thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi hoàn thành nghiệm thu và Bên B cung cấp cho bên A hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ:

 • Đề nghị thanh toán (Bản gốc);
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành (Bản gốc);
 • Báo cáo kiểm toán (bản gốc);
 • Hoá đơn giá trị gia tăng;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc).

1.5.  Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.6.  Hiệu lực hồ sơ chào giá:

 • Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 •  Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu (bản gốc).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

a. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 14h00 ngày 07/6/2024.

b. Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Nhà cung cấp nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

c. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

 •  Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 •  Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.
 •  Nơi nhận hồ sơ: Phòng Kỹ thuật công nghệ môi trường (Tầng 4 toà nhà ACV - Cảng HKQT Đà Nẵng)

3. Thông tin liên hệ:

 •  Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 •  Phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường.
 •  Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298
 •  Người liên hệ: Ông Lương Ngọc Thanh – 0236 361 4335.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 •  Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp (Bản sao);
 •  Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).

Trân trọng.