Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gói 1/2024”

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm: Vui lòng liên hệ số điện thoại trên để được cung cấp.

* Thời hạn thuê đối với các vị trí/mặt bằng quảng cáo trên: 03 (ba) năm.

* Mức giá tối thiểu chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định và không bao gồm các chi phí kéo đường điện, lắp đặt công tơ điện, đầu tư, lắp đặt biển quảng cáo và các chi phí liên quan khác (nếu có).

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : từ 09:00 giờ ngày 11/6/2024 đến 9:00 ngày 14/6/2024 (trong giờ hành chính).

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                : 09:00 giờ ngày 20/6/2024 (trong giờ hành chính).

4. Phí tham gia lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ Hồ sơ mời tham gia (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Giá trị bảo đảm tham gia lựa chọn: 3% mức giá khởi điểm/năm/01 vị trí quảng cáo.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng:

03 (ba) năm kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: theo thực tế nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 20/6/2024 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.