Hãng hãng không Liên hệ
Vietnam Airlines

 

Email: dad.station@vietnamairlines.com

Tel: +84 934844567

 https://www.vietnamairlines.com

Vietjet Air

 

Email: dad@vietjetair.com

Tel: +8419001886

 https://www.vietjetair.com/

Bamboo Airways

 

Email: DADSTATION@BAMBOOAIRWAYS.COM

Tel: +84 0866873993

 https://www.bambooairways.com

Pacific Aỉrlines (BL)

 

Email: callcenter1@pacificairlines.com.vn

Tel: +84 19001550

 https://www.pacificairlines.com
Vietravel Airlines (VU)

 

Email: customercare@vietravelairlines.vn

Tel: +84 19006686

https://www.vietravelairlines.com

 

Air Asia (AK)

 

 

 Tel: 160085 8888

 https://www.airasia.com

 

 

Air Busan (BX)

 

 

 Email: bx600781@airbusan.com 

 Tel: +84903558489

 https://en.airbusan.com

 

Air Macau (NX)

 

 Email: Handling.danang@dhtaviation.com

 Tel: +84 943042444

 

Air Seoul (RS)

 

 Email: lemai@flyairseoul.com

 Tel: 0935 304 545

 https://flyairseoul.com

 

Asiana Airlines (OZ)

 

 Email: dadhwlim@flyasiana.com

 Tel: +84 2363539030

 https://flyasiana.com

 

Bangkok Airways (PG)

 

 

 Email: dadkkpg@bangkokair.com

 Tel: +84 90 199 0666

 https://www.bangkokair.com

 

Cambodia Angkor Air (K6)
Cambodia Angkor Air (K6)

 

 Email: helpdesk_vietnam@angkor-air.com

 Tel: +84 ‎343708044

 https://www.cambodiaangkorair.com

 

Cathay
Cathay Dragon (AK)

 

 Email: dad#apt@cathaypacific.com

 Tel: 0236 3616 200

 https://www.cathaypacific.com

 

China Eastern Airlines

 

 Email: 10cnt05@gmail.com

 Tel: (+84) 963555380 

 https://hk.ceair.com

 

China Southern Airlines (CZ)

 

 Email: dadapcz1@gmail.com

 Tel: (+84) 868 164 111

 https://www.csair.com

 

Eastar Jet (JE)

 

 

 Email: quynh@eastarjet.com

  https://www.eastarjet.com

 

Eva Air (BR)

 

 Email: feedback@evaair.com

 Tel: +84 236 355 5501

 https://www.evaair.com

 

Far Eastern Air Transport (FE)

 

 Email: dcc.viags@vietnamairlines.com

 Tel: (+84) 965070011

 

 

Hainan Airlines (HU)

 

Email: handling.danang@dhtaviation.com

 Tel: +84 943042444

 https://www.hainanairlines.com

Malindo Air (OD)

 

Email: customer_care@malindoair.com

Tel:+603 - 7841 5388

https://www.malindoair.com/
Nok Air

 

Tel. +662-088-8955

https://www.nokair.com/

 

Hongkong Express Airways (UO)

 

 Email: handling.danang@dhtaviation.com

 Tel: +84 943042444

 https://www.hkexpress.com

 

Jeju Air (7C)

 

 Email: king.huynhdinh.danang@gmail.com

 Tel: +84 934963660

 https://www.jejuair.net

 

Jetstar Asia (3K)

 

 Email: csmanager-dad@sags.vn

 Tel: (+84) 832024664

 https://www.jetstar.com

 

Jin Aỉr (LJ)

 

 Email: dadkk@jinair.com

 Tel: 0236 3 664 565

 https://www.jinair.com

 

Korean Air (KE)

 

 Email: dadsm@koreanair.com

 Tel: 028 3824 2878

 https://www.koreanair.com

 

Okay Airways (BK)

 

 Email: Handling.danang@dhtaviation.com

 Tel: +84 943042444

 

 

Qatar Airways (QR)

 

 Email: dadkkqr@vn.qatarairways.com 

 Tel: (+84) 2363866838

 https://www.qatarairways.com

Singapore Airlines (SQ)

 

 - Tel: +84 236 3562708

 https://www.singaporeair.com

 

Sriwijaya Air (SJ)

 

 - Email: rio.oscar@sriwijayaair.co.id

 - Tel: +62 8176068067

 https://www.sriwijayaair.co.id

 

Starlux Airlines

 

Email: peterfu@starlux-airlines.com

Tel: +84 236 353 8800

https://www.starlux-airlines.com

 

Thai Air Asia (FD)

 

 

 Tel: (+66) 25159999

 https://www.airasia.com

Thai Vietjet Air (VJ)

 

https://www.vietjetair.com/

 

T'way Airlines (TW)

 

 Email: htvo@twayair.com

 Tel: +84 2363538881

 http://twayair.com.vn