Căn cứ Công văn số 2938/UBND-KGVX ngày 16/05/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng v/v tạm dừng một số hoạt động vận chuyển để phòng chống Covid-19, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng kính thông báo đến Quý hành khách:

Từ 06 giờ 00 phút ngày 17/05/2021, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 09 chỗ ngồi (bao gồm các loại hình ứng dụng công nghệ như GrabCar,…) tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo./.