Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa thép các phòng kỹ thuật tầng mái”.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, hoàn thành và gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) theo các nội dung yêu cầu như sau :

Thông báo mời chào giá: Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa thép các phòng kỹ thuật tầng mái”.

Trân trọng thông báo ./.