Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – CN. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Chủ đầu tư) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Mua sắm vật tư sửa chữa, bảo dưỡng xe quét AS 990; xe quét SWINGO 200+.

Đề nghị các Nhà cung cấp, các đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

Thông báo mời chào giá V/v: Mua sắm vật tư sửa chữa, bảo dưỡng xe quét AS 990; xe quét SWINGO 200+

Trân trọng thông báo ./.