Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ: “Sửa chữa Tháp giải nhiệt hệ thống HVAC nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa Tháp giải nhiệt hệ thống HVAC nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng

Trân trọng thông báo.