Căn cứ Quyết định số 3273/QĐ-CHKQTĐN ngày 29/11/2022 của Cảng HKQT Đà Nẵng, Cảng HKQT Đà Nẵng kính mời các đơn vị có nhu cầu kinh doanh vận tải bằng xe taxi tại Cảng HKQT Đà Nẵng tham gia lựa chọn “khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe taxi tại Cảng HKQT Đà Nẵng năm 2023”.

 Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia từ 15h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến trước 08h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2022.

Hạn nộp Hồ sơ đề xuất: Trước 08h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2022.

Các đơn vị có nhu cầu tham gia lựa chọn có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận Hồ sơ mời tham gia tại: Cảng HKQT Đà Nẵng (Liên hệ: ông Phạm Phước Linh – Phòng Kinh doanh, số điện thoại: 02363.539.555/ext: 5412 hoặc di động 0977.152.516).

Trân trọng./.