Thực hiện Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý tại Quyết định 2007/QĐ-TTg ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; từ đầu năm 2021 đến nay được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Trung, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã được phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý (sửa chữa định kỳ) với tổng cộng 10 hạng mục.

Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng 2 công trình chuyển tiếp theo đúng qui định tại Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các qui định pháp luật khác liên quan: công trình “Sửa chữa đường công vụ từ chòi gác N1 đến nhà máy A32” góp phần đảm bảo công tác tuần tra an ninh, kiểm tra sân đường cho khu vực phía Tây Bắc sân bay; công trình: “Sửa chữa dải bảo hiểm đầu đường CHC” đảm bảo an toàn, đáp ứng các yêu cầu về kích thước và sức chịu tải nhằm giảm nguy cơ gây hư hỏng máy bay khi chạm bánh trước đường CHC hoặc lăn ra ngoài đường CHC. Đối với dự án: Sửa chữa đường lăn G4, G2 đang chuẩn bị trình Cục Quản lý xây dựng/Bộ GTVT thẩm định thiết kế BVTC, dự kiến đấu thầu và khởi công quí IV/2022.

Ngoài ra 07 dự án: Sữa chữa khắc phục hư hỏng các tấm bê tông xi măng đường CHC 35R-17L; sửa chữa hư hỏng khe mastic đoạn E1-E2 đường CHC 35R/17L; Sửa chữa đường lăn G1; Sửa chữa bù phụ vệt lún BTN trên đường CHC 35L/17R; Sửa chữa mở rộng lề BTN trên đường CHC 35L/17R, Sửa chữa dãi hãm phanh đầu đường CHC 35L/l7R và thiết lập RESA đầu 35L, Sửa chữa hàng rào bốt gác khu bay đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và đã trình ACV báo cáo Cục HKVN, Bộ GTVT theo đúng kế hoạch.

Nhìn chung các dự án sửa chữa định kỳ thuộc Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý được ACV giao thực hiện trách nhiệm Chủ đầu tư và là Người quyết định đầu tư tại Quyết định số 986/QĐ-TCTCHKVN ngày 14/3/2022, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã và đang triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ và tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý và đầu tư xây dựng góp phần nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm công tác an ninh, an toàn phục vụ hoạt động bay.

Hoàn thành thi công RESA đầu 17R - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Phòng Kế hoạch đầu tư - Cảng HKQT Đà Nẵng