Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo cho 08 hạng mục, lần 3/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Stt

Hạng mục cho thuê quảng cáo

Vị trí

Mã hiệu

Số lượng

Diện tích (m2/vị trí)

Loại hình quảng cáo

Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT và các chi phí khác có liên quan)

Ghi chú

01

Hạng mục 1: “Cho thuê quảng cáo trên 300 xe đẩy nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng”

Quảng cáo trên 300 xe đẩy hành lý

XĐHL

300 xe đẩy

300

xe đẩy

Quảng cáo trên xe đẩy hành lý

55.000 VNĐ/xe/tháng

Tương đương

16.500.000 VNĐ/tháng

Xe đẩy hành lý đã qua sử dụng

02

Hạng mục 2 “Cho thuê vị trí quảng cáo GF10, GF12, GF15, GF19 khu vực băng chuyền nhận hành lý 1, 2, 3, 5 ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng”

Khu vực băng chuyền nhận hành lý 1, 2, 3, 5 ga đến

GF10, GF12, GF15, GF19

04

2.2m x 1.2m =2,64m2

Màn hình led

2.850.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

30.096.000 VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

03

Hạng mục 3 “Cho thuê vị trí quảng cáo xung quanh bồn nước BN khu vực sân đỗ ôtô- Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực sân đỗ ôtô

BN

 

01

173m2

Hộp

đèn

200.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

34.600.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

04

Hạng mục 4 “Cho thuê vị trí quảng cáo GS6 khu vực công cộng mặt trước ga đến - Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực công cộng mặt trước ga đến

GS6

01

4m x 1,5mx2 mặt

= 12m2

Hộp

đèn

710.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

8.520.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

05

Hạng mục 5 “Cho thuê vị trí quảng cáo GS7 khu vực công cộng mặt trước ga đến - Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực công cộng mặt trước ga đến

GS7

01

4m x 1,5mx2 mặt

= 12m2

Hộp

đèn

710.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

8.520.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

06

Hạng mục 6 “Cho thuê vị trí quảng cáo GHI16 khu vực cách ly ga đến (ốp tường cửa A4) -Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GHI16

01

5,5m x 2,4m

=13,2m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

24.750.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

07

Hạng mục 7 “Cho thuê vị trí quảng cáo GH1516 khu vực cách ly ga đến - Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GH1516

01

7,3m x 2,4m

= 17,52m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

32.850.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

08

Hạng mục 8 “Cho thuê vị trí quảng cáo GH2021 khu vực cách ly ga đến - Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Khu vực cách ly ga đến

GH2021

01

7,3m x 2,4m

= 17,52m2

Hộp

đèn

1.875.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương

32.850.000

VNĐ/tháng

Đính kèm sơ đồ vị trí

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 09:00 giờ ngày 25/5/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 01/6/2022.

4. Phí tham gia lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ Hồ sơ mời tham gia.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: không quá 03 (ba) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian hiệu lực được tính kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

         Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: theo thực thế nhưng tối đa không quá 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 01/6/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.