Thực hiện Kế hoạch số 295-KH/ĐU ngày 15/3/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về triển khai Kế hoạch học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 28/4/2021 Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII với sự tham gia của Cấp ủy chi bộ Ban giám đốc và toàn thể đảng viên, CBCNV trong Cảng hàng không Điện Biên cùng CBCNV các đơn vị phối hợp hoạt động tại Cảng.

 

Tại hội nghị báo cáo viên Phạm Minh Khuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Điện Biênđã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đại hội XIII, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội 5 năm 2021-2025.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên Cảng hàng không Điện Biên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.