Sáng ngày 05/04/2023, tại hội trường Cảng hàng không Điện Biên, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên trực thuộc Công đoàn tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự có đồng chí Trịnh Thị Liên Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; đồng chí Lò Thị Yên – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Cảng hàng không Điện Biên. 

Đại hội công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo Báo cáo Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 đã chỉ ra nhiệm vụ của Đại hội công đoàn cơ sở Điện Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028:

  • Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2022; Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động thiết thực cho nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  • Thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung vào các dự thảo văn kiện của Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  • Bầu BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ của các đoàn viên công đoàn và người lao động. Với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên đưa ra mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên, người lao động.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đồng chí Lò Thị Yên – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn. Đồng chí tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Chấp hành và các đoàn viên công đoàn, người lao động sẽ cùng đoàn kết, tiếp tục lập thêm nhiều kết quả, thành tích cao cho Cảng hàng không Điện Biên.

Tại Đại hội, đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bầu 01 đồng chí là Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Cảng hàng không Điện Biên với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới và phát triển, phát huy những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Điện Biên, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội III Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; xây dưng đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng trưởng thành về mọi mặt, góp phần xây dựng Cảng hàng không Điện Biên phát triển bền vững và hiện đại.