Chiều ngày 05/4/2023, tại Hội trường Cảng hàng không Điện Biên đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí đồng chí Lò Thị Yên – Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên, đồng chí Đinh Công Thân – Phó giám đốc Cảng hàng không Điện Biên, đồng chí Trần Văn Hồng – Phó giám đốc Cảng hàng không Điện Biên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Cảng hàng không Điện Biên.

Hội nghị người lao động Cảng hàng không Điện Biên năm 2023

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tạ Thị Hương – Chánh văn phòng Cảng hàng không Điện Biên trình bày Thông báo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2022, kế hoạch sản xuất năm 2023 theo đó năm 2022 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Tổ/đội tại Cảng đã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo tăng cường chất lượng dịch vụ tại Cảng.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Văn Hồng – Phó giám đốc Cảng hàng không Điện Biên Báo cáo về việc tình hình tham gia xây dựng các quy định, quy  chế và thực hiện quỹ phúc lợi quỹ khen thưởng, thực hiện thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng công ty, kết quả thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động năm 2023 và Báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức Hội nghị người lao động ở các Đội chuyên môn. Theo đó Cảng thường xuyên chăm lo người lao động; Công đoàn cơ sở luôn thăm hỏi quan tâm đoàn viên, người lao động; Người lao động luôn đảm bảo tính chuyên môn.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, Thủ trưởng đơn vị và chủ tịch Công đoàn cơ sở đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị và tiếp thu ý kiến đóng góp của người lao động. Đồng thời đưa ra những phương hướng xây dựng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1) Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh, phục vụ các chuyến bay hạ cất cánh tại Cảng hàng không Điện Biên năm 2023.

2) Phối hợp với Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương, đơn vị thi công triển khai xây dựng các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đúng tiến độ.

3) Bố trí nhân sự trong thời gian đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Điện Biên để triển khai các Hạng mục của Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động, bố trí tăng cường tại các Cảng hàng không khu vực phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi khi người lao động tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi Dự án hoàn thành.

4) Xây dựng phương áp sắp xếp, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ khi tháo dỡ Nhà ga để cải tạo. Đảm bảo trang thiết bị sẵn sàng đưa vào khai thác vận hành khi Dự án hoàn thành.

5) Xây dựng phương án khai thác, bố trí nhân sự khi Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành. Đảm bảo bố trí nhân lực khai thác, vận hành hiệu quả.

6) Chấp hành kỷ cương pháp luật, kỷ luật lao động: Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đề ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác đầu tư, đấu thầu, giám sát thi công xây dựng công trình, công tác an toàn vệ sinh lao động.

7) Công tác đào tạo. huấn luyện: Thường xuyên rà soát và phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm đào tạo huấn luyện tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ công nhân viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

8) Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp tại Cảng, Tăng cường hợp tác cùng phát triển đối với các đơn vị hoạt động phối hợp

9) Đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV về công tác an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động. Không có CBCNV vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

10) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn liền với thực hiện “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu Bầu đại biểu dự Hội Nghị cấp Tổng công ty. Đồng chí Tạ Thị Hương – Chánh văn phòng Cảng hàng không Điện Biên được bầu là đại biểu tham dự Hội Nghị cấp Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lò Thị Yên – Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên dành thời gian biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong Cảng. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc thường xuyên chấn chỉnh người lao động đảm bảo mỗi cá nhân thực sự tập trung trí tuệ, sức lực hơn nữa trong công việc. Đồng thời cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân trong thời gian đi tăng cường tại các Cảng khác khi Cảng hàng không Điện Biên đóng cửa tạm thời, khắc phục những khó khăn vướng mắc của người lao động trong thời gian tới góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Hội nghị người lao động 2023